24.8.06

Ikke så Fagligt...og så alligevel

Jeg var, i går, til et informationsmøde og Wikipedia og Wikis i organisationer arrangeret af Social Square. Til dem der ikke ved det, er Wikipedia et leksikon på nettet, som skrives af brugerne. Der er idag mere end 2 mio artikler i den engelske version og mere end 40.000 personer har deltaget i tilblivelsen ved at skrive artikler eller rette artikler til. Ved mødet præsenterede Niels Pedersen og Anders Due deres speciale om Wikipedia i forhold til troværdigheden af det materiale der ligger der. Deres pointe var at Wikipedia var stort set ligeså fejlfri som de trykte encyklopædier, at de var langt mere encyklopædiske end de trykte og endeligt at afsenderforholdet går fra at være partikulært som i de trykte til at være universelt. Den anden drejede sig om videndelingsværktøjet Wikis brug i organisationer, hvor Trine-Maria Kristensen kom med eksempler hvordan forskellige organisationer og arrangementer har draget nytte af Wikis.

Hvad kan man bruge dette til på Sosuområdet vil en hver nok tænke - uden at bruge masser af plads på at redegøre for hvorfor jeg mener, at både Wikis og Wikipedia kan bruges af studerende, lærerere, ledere, kantinemedarbejdere, bibliotekarer og sekretærer. Synes jeg, at I skulle checke Wikipedia (Dansk ver. / Engelsk ver.), for at undersøge om de emner i arbejder med er godt repræsenteret eller om I bliver klogere, end I var, før I slog det op. Håber I vil dele jeres oplevelser her (under kommentarer)

2 Kommentarer:

Anonymous Klaus Alexander Seistrup said...

En wiki kan ganske rigtigt være et frem­ragende redskab til vidensdeling, og det er faktisk kun kort tid siden jeg foreslog at vi fik os en sosu-wiki. Jeg har kigget mig om efter hvilke muligheder der er for at få en gratis wiki til sosu-brug, men i virkeligheden vil alle nok være bedst tjent med at sosu'er indskriver deres bidrag i den danske wikipedia.

Til personligt brug kan jeg anbefale tiddly som ikke kræver nogen webserver, men kan ligge på fx en USB-nøgle. God til noter!

En anden udgave af tiddly er , som er god til projektplanlægning.

06:43  
Blogger lis said...

Må jeg foreslå PBwiki, en velfungerende, gratis Wiki.

21:52  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home