26.6.06

Nyttige værktøjer

På webloggen hovedetpaabloggen.dk faldt jeg forleden over et rigtig godt stykke software. Snag It hedder det, og bruges til at kopiere fra skærmen (screendump) og herefter har man et hav af mulgheder for at redigerer i billedet. Det bedste ved programmet er absolut dets brugervenlighed - næsten alle ville kunne lave noget som ser ganske proffesionelt ud. På den måde til det være ideelt at benytte til undervisning, opgaveskrivning og andre typer præsentationer. Prøv programmet gratis i 30 dager her - hvis I altså har rettigheder (ellers må i fedte lidt for IT-afdelingen :-) )

Hvis man er træt af Googles evige ufejlbarlighed og gerne vil have lidt mere kulør på sine internetsøgninger foreslår Tora fra Bibloggen at man kigger lidt på UJIKO der mest af alt minder om et computerspil fra ´80erne. Jo mere man bruger den jo mere stiger man i graderne - dvs vil sige jo flere funktioner får man mulighed for at bruge. Resultaterne er bestemt mere ujævne en hos før omtalte Google - men den er sjovere.

Personlighed?

Jobindex udbyder nu en online personlighedstest. Hvis du har svært ved at finde ud af hvem du egentlig er, eller bare har behov for lidt afstressning, så kan denne lille test varmt anbefales. Ud over en beskrevelse af hvad der karakteriserer dig, foreslår testen også karrieremuligheder og endeligt giver den eksempler på hvilke store personligheder du kan sammelignes med. Undertegnede ramte Walt Disney og Benjamin Franklin og kunne gøre karriere som bla. skuespiller eller jurist. Find testen her

22.6.06

Tanker om vrede

"Om vreden" er titlen på den kontroversielle forfatter, filosof og rektor på DPU Lars-Henrik Schmidt's nye bog, der analyserer samtidens voksende vrede. Bogens temaer er mange lige fra cyklisternes krig mod bilisterne, den voksende uro i klasselokalerne over tsunamien, terrorisme og raceoptøjer i Australien. Hr. Schmidt mener, at en del af skylden skal findes i mediernes eksponering af vrede, men også det faktum at vores basale tryghed er væk i nutidens samfund og derfor reagerer vi med vrede. Læs mere på DPU's hjemmeside.

Som sædvanligt, fristes man næsten til at sige, er der en del der ikke er enige i bogens konklusioner. Man kan hører LHS's reaktion på denne kritik her.

19.6.06

RUC fremmer Sundheden

Jyllands-Posten skriver i dag (København s. 9) at Roskilde Universitetscenter nu udbyder en tværfaglig uddannelse i "sundhedsfremme og og sundhedsstrategier". Kandidaterne kommer således til, at kunne tackle problemstillinger omkring fedme blandt indvandrerfamilier, samspil mellem dårligt indeklima og ernæring, handicappedes selvopfattelse osv. Uddannelsen vil være en blanding af naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistiske fag, som pædagogik og psykologi.

Læs mere her

16.6.06

Feltarbejde fra Sosu Brøndby

Sandra Hansen og Trine Frank fra Social- og Sundhedsskolen i Brøndby, har skrevet en tankevækkende artikel i Politikken fra d. 13. juni.
I artiklen "to dage i kørestol"på side 7 beskriver hvordan de undersøger forestilling om folks hensynsløsthed ved et to dages feltarbejde. hvor konklusionen er hård:


I de to dage oplevede vi 61 situationer, hvor vi kunne have brugt lidt hjælp. 3 gange skete det

Artiklen bør virke som et opråb til os alle om at være mere hensynsfulde og
samtidig et fremragende eksempel på en anderledes måde at undersøge og belyse en problemstilling på.

Hele artiklen kan findes på Infomedia

15.6.06

Fælledgården

Til dem der er interesset i problematikken omkring fælledgården har Johs Gøtsche samlet nogle forskellige synsvinkler på efterspillet omkring tv-udsendelsen. De ligger på FOA' s hjemmeside. Der er bla. 2 artikler af Mette Astrup. I den ene skriver hun om hvorledes de ansatte mener at politikerne bør erkende deres ansvar istedet for at vaske hænderne. I den anden diskuterer hun hvordan det kan være at tilsynsrapporten og dokumentarudsendelsen fra DR, kommer frem til så forskellige konklusioner

14.6.06

Hvad er en web-log??

Spørg 10 forskellige
bloggere, og du får 20 forskellige svar. Mindst


Fænomenet web-log også kaldet Blog er opstået omkring 1999. Tanken er at den eller de der redigerer webloggen skriver små tekster (kaldet poster) ud fra ting der finder i forskellige medier, dog særligt ting der findes på nettet og som regel er det altid den nyeste post der står øverst. På den måde formidler man viden til interessede og fungerer som et informationsfilter. Webloggen opdateres jævnligt så brugeren kan holde sig orinereret om hvad der findes på et område eller hvad redaktørerne finder af spændende ting på nettet. Fænomenet er blevet populært fordi man på de "gode" weblogs kan hente viden om de temaer man finder spændende, som man ikke var faldet over ellers .Finder man en god log suplererer den på bedste vis aviser, fagblade, tidskrifter m.m.

Læs mere om weblogs her:

http://www.emme.dk/hvader.html
http://www.bound.dk/hvader.html

8.6.06

Så er vi i luften

Så er Sosu-log i luften, vi vil så hurtigt som muligt forsøge at dele viden omkring fagområdet social og sundhedsfag, der vil være seriøse faglige emner om ældre, ernæring, sygepleje, pædagogik, samfundet og mindre seriøse indslag der på en eller anden måde relatere til vores område.